Sh Manoj Sinha
Hon'ble Lt Governor,UT of J&K
    
Shri Rajeev Rai Bhatnagar
Advisor to
Hon'ble LG UT of J&K
    
Sh. Arun Kumar Mehta, IAS
Chief Secretary,
J & K
    
Sh.Bhupinder Kumar, IAS
Administrative Secretary, H & M Education, J&K
    
Dr Mushtaq Ahmad Rather
Director Health Services, Kashmir
    
Former
DirectorsSopore