Sh Manoj Sinha
Hon'ble Lt Governor,UT of J&K
    
Shri Rajeev Rai Bhatnagar
Advisor to
Hon'ble LG UT of J&K
    
Sh. Atal Dulloo, IAS
Chief Secretary,
J & K
    
Dr. Syed Abid Rasheed Shah, IAS
Secretary to the Government, H & M Education, J&K
    
Dr Mushtaq Ahmad Rather
Director Health Services, Kashmir
    
Former
Directors


Contact Us

Directorate of Health Services Kashmir,

Address:Health Secretriat (Swastha Bavan ) near Haj House Bemina Byepass Srinagar, Kashmir Jammu & Kashmir (UT) 190018

Email: dhsknhm@gmail.com

       dhskashmir2020@gmail.com

       dhskdesk@gmail.com

Admin: dhskwebsite@gmail.com